Alt
Time: Tid 09:00- 16:00
Organiser: Västsvenska Handelskammaren
Telephone: 031-835996
Venue: Park 49
Address: Parkgatan 49, Göteborg
Information:

KURS OM TULLHANTERING

Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och exportör.

En smidig tullhantering, utan onödiga extrakostnader och riskexponering förutsätter bra kunskaper om EU:s tullagstiftning tillsammans med insikten om att tullagstiftningen ständigt förändras.

Under Kurs om tullhantering lär du dig att hantera och tillämpa det senaste inom regelverket, både som importör och exportör. Du lär dig det mest grundläggande inom att klassificera och beräkna tullvärde – för att minimera risk för felaktigt betald tull eller tullrevision med höga straffavgifter som resultat. Du får även lära dig att fylla i en korrekt tulldeklaration och hur du söker rätt information som håller dig uppdaterad i framtiden.

KURSEN RIKTAR SIG TILL

Säljare, inköpare och operativ personal inom import, export, logistik eller inköp som vill uppdatera sig inom området eller lära sig effektiv tullhantering från grunden.

DU LÄR DIG

  • EU:s gemensamma tullagstiftning (Union Customs Code, UCC).
  • Grunderna i hur en vara klassificeras.
  • Ursprungsregler och hur man får fram varans ursprung.
  • Att beräkna tullvärde.
  • Vilka dokument som krävs och hur de struktureras på rätt sätt.
  • Hur tullförfarandet skiljer sig åt mellan definitiv och temporär import eller export.
UPPLÄGG

Under kursen varvas föreläsning om tullhantering med grupparbeten där du får omsätta teorin i praktiska övningar.

FÖRELÄSARE

Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren

© 2019 - Internationell Kalender