Informationsträff Exportprogrammet Västra Götaland

Time: 8:30-10:00
Organiser: Västsvenska Handelskammaren
Venue: Västsvenska Handelskammaren
Address: Österlånggatan 40, Borås
Information:

Vill du etablera dig på fler exportmarknader eller behöver du stöd eller inspiration för att komma vidare?

Exportprogrammet Västra Götaland ger stöd för era internationella affärer. Internationalisering erbjuder stora möjligheter för tillväxt och företagsutveckling, men medför även nya utmaningar. Exportprogrammet syftar till att tillföra ditt företag kunskap inom internationell affärsutveckling och hitta nya affärskontakter.

Samarbetsprojekt Exportprogrammet Västra Götaland är en delfinansierad satsning för små och medelstora företag som vill utveckla export. Detta genomförs genom professionellt samtalsledda nätverksgrupper med andra exportföretag, utbildningar, rådgivning, inspiration och marknadsaktivitet. Programstart – 24 mars 2020. Vill du veta mer? Välkommen till kostnadsfri infromationsträff.

© 2019 - Internationell Kalender