Tid: 9:00-16:00
Arrangör: Västsvenska Handelskammaren
Lokal: Västsvenska Handelskammaren
Adress: Parkgatan 49, Göteborg
Information:

Under Fördjupningskurs om remburshantering lär du dig att säkra affärer där köparens betalningsförmåga är osäker.

En remburs (eller Letter of Credit) är en säker betalningsform för handel med länder där det råder ekonomisk eller politisk instabilitet. Regelverket som kan användas av säljare som är osäkra på köparens betalningsförmåga utformas av ICC, International Chamber of Commerce. Själva rembursen utfärdas av en bank.

Under Fördjupningskurs om remburshantering lär du dig regelverket och logiken kring remburser. När de bör användas och i vilka länder de inte kan användas. Under kursen får du träna på att utföra remburser praktiskt och du får en inblick i vad som händer om det blir fel. Du lär dig även hur banker resonerar när de utfärdar remburser och hur du på egen hand kan hålla dig uppdaterad om remburshantering i framtiden.

KURSEN FÖRDJUPAR DIG INOM

  • I vilka länder och situationer det är bra att använda remburser.
  • Hur du navigerar i regelverket från ICC.
  • Hur banker resonerar när de utfärdar remburser.
  • Detaljerade övningar och praktiskt utförande av remburser.

 

© 2019 - Internationell Kalender