Alt
Tid: 09:00-16:00
Arrangör: Västsvenska Handelskammaren
Telefon: 031-835996
Lokal: Park 49
Adress: Parkgatan 49, Göteborg
Information:

KURS I URSPRUNGSREGLER OCH FRIHANDELSAVTAL

Under kursen lär du dig fastställa varans ursprungsland och hur ursprungsregler och frihandelsavtal inverkar på affären.

En och samma vara kan få helt olika ursprungsland, även om den produceras på ett och samma ställe. Olika handelsavtal har nämligen olika ursprungsregler och det kan bli aktuellt med flera etiketter beroende på vart varan exporteras.

Under Fördjupningskurs i ursprungsregler och frihandelsavtal lär du dig hur du fastställer varans ursprungsland samt hur klassificeringen av varor kan leda till höga tullar, tullnedsättning eller tullfrihet för din kund.

KURSEN RIKTAR SIG TILL

Säljare, inköpare och operativ personal som vill fördjupa sina kunskaper om ursprungsregler, tullfrihet och tullnedsättning.

KURSEN FÖRDJUPAR DIG INOM

  • Betydelsen av att tillämpa ursprungsreglerna och frihandelsavtalen på rätt sätt.
  • Hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket ursprungsintyg som krävs och vilka beviskraven är.
  • Att utfärda ursprungsintyg som  ger din kund tullfrihet eller tullnedsättning.
UPPLÄGG

Under kursen varvar vi teori med övningar där vi tillämpar ursprungsreglerna i praktiska case.

FÖRELÄSARE

Per Anders Lorentzon, Senior Advisor 
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

© 2019 - Internationell Kalender