VÄX INTERNATIONELLT MED FÖRSÄLJNING TILL ASIEN

Tid: 12:00-14:00
Arrangör: Exportcenter Västra Götaland
Lokal: Regionens Hus
Adress: Bergslagsgatan 2, Göteborg
Information:

Om det någonsin varit läge för svenska små och medelstora företag att närma sig Asien så är det nu.

Asien är för närvarande motorn för världens BNP-tillväxt och genererar över 50% av den globala tillväxten och mer än 50% av världens befolkning bor där. 22 av världens 37 megacities med mer än 10 miljoner invånare finns där. År 2020 kommer Asien att ha den största medelklasspopulationen i världen. Konsumtionen i Asien har fördubblats det senaste decenniet och överträffade nyligen Europa, samt förväntas gå om USA inom 5 år som den största konsumentmarknaden i världen.

I seminariet kommer representanter från Business Swedens kontor i Tokyo och Seoul att belysa möjligheterna för småbolag i regionen med fokus på Japan och Sydkorea.  Erfarenhet av framgångsfaktorer lokalt, hur få igång försäljning och undvika risker.

Tid för öppen frågestund och möjlighet till att förboka kortare enskilda möten.

© 2019 - Internationell Kalender