Hoppa till huvudinnehåll

Exportprogrammet 2021

Datum
Arrangör
Västsvenska Handelskammaren
Plats
Göteborg

Information

Få tillgång till ett exceptionellt bra nätverk av internationell expertis. Du får hjälp att utveckla nya exportmarknader och möjlighet att vässa din kunskap inom internationell affärsutveckling.

Tillsammans utvecklar vi din exportstrategi och löser dina utmaningar med din internationella expansion. 

Programmet pågår under ett år.

MÅLGRUPP

Exportprogrammet riktar sig till små och medelstora företag som redan idag exporterar till någon eller några marknader men som nu behöver ta nästa steg i sin internationella expansion. 

I Exportprogrammet ingår;

Nätverk med andra exportföretag: Du blir del av en nätverksgrupp med andra företag i samma situation. Genom gemensamma diskussioner av de utmaningar som det innebär att ta sig ut på nya marknader lär ni av varandra och hittar lösningar. Nätverk leds av en internationellt erfaren samtalsledare. 5 halvdagstillfällen.

Workshops med ämnesfokus som rör ditt företags globala expansion, bland annat internationell affärsjuridik och affärskultur. 4 halvdags tillfällen.

Individuell coachning: Individuella möten med våra specialister för stöttning för just ditt företags internationalisering.  Detta sker genom enskilda möten tillsammans med exportrådgivare och med utgångspunkt i företagets individuella behov och målsättning. 9 timmar - antal tillfällen enligt överenskommelse.

 

Marknadsaktivitet: I detta steg erbjuds företag att etablera sig på en ny exportmarknad. Syftet är att öka deltagarens kunskap om den utvalda marknaden och ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners.

För att delta i denna aktivitet går ditt företag igenom en urvalsprocess. Några viktiga urvalskriterier är exportmognad, resurskapacitet i tid och finansiella medel, hållbarhetsfokus i produkt/tjänst och affärsmodell. Begränsat antal platser.